Politică de confidențialitate ARAMIS FEELING SRL

Despre această Politică de confidențialitate:

Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care ARAMIS FEELING S.R.L. (denumită în continuare: ”ARAMIS FEELING”) colectează, utilizează și gestionează informațiile dumneavoastră cu caracter personal. ARAMIS FEELING se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și să respecte dispozițiile legale aplicabile în domeniu.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, ARAMIS FEELING este “operator de date”, adică entitatea care stabilește scopurile și mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care doriți să ne contactați în legătură cu datele dumneavostră cu caracter personal sau în legătură cu drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal:

 • Denumirea companiei: ARAMIS FEELING
 • Adresa: Baia Mare, str. Speranței, nr. 3, 430015, Maramureș
 • Telefon: 0755.098.902
 • Email: hello@aramisfeeling.ro

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DIRECT DE LA TINE?

Categoriile obișnuite de date pe care le colectăm de la clienții Aramis Feeling sunt următoarele: nume, adresă, adresa de plată, adresa de livrare, informații financiare, inclusiv cardul de credit sau debit sau alte informații de plată pe care le furnizezi când completezi formulare pe site-ul web Aramis Feeling sau efectuezi plăți în Showroom-ul nostru sau pe site-ul web Aramis Feeling, sau când corespondezi cu noi prin telefon sau email, istoricul tău de achiziții de produse și servicii AramisFeeling și informații suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi.

 

PRELUCRAREA COMENZILOR ȘI FURNIZAREA SERVICIILOR

Când efectuezi o achiziție personală într-unul din Showroom-ul nostru sau prin site-ul web Aramis Feeling, în funcție de cazul respectiv, ai putea fi solicitat să furnizezi anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a achiziției tale.
Această situație va avea loc în special dacă, pe lângă achiziția produselor Aramis Feeling, decizi să folosești unul dintre servicii, precum livrarea sau asamblarea. De asemenea, pentru a prelucra comanda ta asigurând că informațiile cu caracter personal și financiare furnizate sunt exacte, folosim sisteme de plată ale terților de încredere pentru a asigura că plata ta este sigură și că detaliile tale nu sunt folosite în mod fraudulos. Dacă dorești să plătești pentru bunuri, Aramis Feeling va solicita informații legate de plată, inclusiv numărul cardului de credit sau debit, data expirării cardului, codul CVV, precum și adresa de facturare.

 

Cum și când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când achiziționați un produs, pentru a vă putea factura și livra produsul dorit și atunci când vă abonați la newsletter prin intermediul site-ului nostru.
 • Noi obținem datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră.
 • Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât atunci când avem consimțământul dumneavoastră expres acordat prin abonarea la newsletter.
 • Toate informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de ARAMIS FEELING și/sau partenerii noștri de încredere.

 

Ce informații colectăm direct de la dumneavoastră? Categoriile obișnuite de date:

Datele pe care le colectăm de la persoanele fizice sunt următoarele: nume, adresă, telefonul, emailul și IP.

Elementele de identificare electronică, cum ar fi adresa IP, cookie-urile, balize web, așa cum este detaliat în secțiunea 4 de mai jos;

 

Temeiuri de preluare și colectare date enumerate anterior

Colectăm date cu caracter personal pentru a asigura îndeplinirea diverselor obligații legale/contractuale care ne aparțin sau în baza consimțământului dumneavoastră, pentru a vă comunica oferte și noutăți prin comunicările de marketing.

În ceea ce privește categoriile speciale de date pe care le putem procesa, vă informăm că Aramis Feeling nu procesează date cu caracter special.

 

Ce drepturi aveți?

În orice moment, puteți să ne solicitați următoarele:

 • Să vă asigurăm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal
 • Puteți întreba ce date cu caracter personal despre dumneavoastră sunt folosite
 • Să solicitați accesul la aceste date cu caracter personal
 • Să cunoașteți scopurile prelucrării datelor
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem
 • Părțile sau categoriile de părți cu care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate
 • Perioada de păstrare a datelor
 • Sursa datelor care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră

 

Să vă punem la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem
 

Să solicitați rectificarea datelor introduse greșit
 

Să solicitați ștergerea informațiilor cu caracter personal

Ne puteți cere să oprim prelucrarea sau chiar să ștergem informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

 

Să restricționați accesul ARAMIS FEELING și/sau al terților la datele dumneavoastră privind anumite procese sau în totalitate

Puteți solicita restricționarea prelucrării în următoarele situații

 • Ați contestat exactitatea datelor dumneavoastră
 • Ați obiectat față de prelucrarea efectuată în baza unor temeiuri pe care ARAMIS FEELING le consideră legitime

 

Să vă retrageți consimțământul, în cazul în care datele au fost prelucrate în baza acordului dumneavoastră.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la data retragerii.

 

Să depuneți o obiecție împotriva modului în care gestionăm datele dumneavoastră

 • Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care ARAMIS FEELING îl consideră legitim.
 • Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct

 

Să solicitați transferul datelor dumneavoastră către un alt operator de date în cazul în care

Aveți dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră în următoarele cazuri:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră
 • Prelucrarea s-a realizat prin mijloace automate

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, folosiți datele de contact ale ARAMIS FEELING. Pentru a asigura transparența cererilor dumneavostră vă recomandăm să ne transmiteți solicitarea la adresa de mail hello@aramisfeeling.ro.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul întotdeauna să depuneți o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/

 

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în medii sigure. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

Unele date sunt încă stocate și pe suport de hârtie, și pe suport electronic. În domeniile în care legea permite, tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediile și sistemele IT ale ARAMIS FEELING, dar uneori stocăm datele pe serverele furnizorilor noștri de servicii de încredere.

 

ARAMIS FEELING distribuie datele terților?

Protecția confidențialității dumneavoastră este importantă pentru ARAMIS FEELING, prin urmare, nu vom distribui niciodată informațiile dumneavoastră cu caracter personal unui terț în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

După cum știi, ARAMIS FEELING face parte dintr-un grup de firme, astfel noi colaborăm cu alte companii în cadrul ARAMIS Group. Aceasta înseamnă că uneori distribuim informațiile cu caracter personal în cadrul ARAMIS Group, folosind sistemele IT ale grupului nostru. Când facem acest lucru, transferăm datele dumneavoastră către servere locale situate în incinta ARAMIS FEELING sau servere virtuale, proprietatea ARAMIS FEELING care asigură un nivel adecvat de protecție în conformitate cu legislația UE.

Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informațiile dumneavoastră cu caracter personal partenerilor noștri de încredere din afara ARAMIS Group, care întrețin sistemele IT ale ARAMIS FEELING, sau furnizează servicii în numele ARAMIS FEELING. De exemplu, în scopuri de marketing, finanțare, publicitate, prelucrarea plății, livrare sau alte servicii. Cu toate acestea, acești furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredințate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale ARAMIS FEELING și în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele dumneavoastră și să le păstreze secrete în acest sens ARAMIS FEELING încheie acorduri de confidențialitate a informațiilor cu acești parteneri – persoane împuternicite să prelucreze date cu caracter personal.

În unele cazuri, datele dumneavoastră pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene de către partenerii noștri care furnizează servicii în numele sau pentru ARAMIS FEELING. Contractele încheiate cu aceste entități, însă, îi obligă să trateze datele dumneavoastră cu măsuri de securitate speciale, în conformitate cu reglementările în vigoare din statele membre ale Uniunii Europene.

 

Cât timp păstrează ARAMIS FEELING datele cu caracter personal

ARAMIS FEELING nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare. Mai multe informații despre perioadele de păstrare pentru anumite tipuri de date pot fi găsite în secțiunea de mai jos

 

Pentru ce folosim datele cu caracter personal?

Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în principal pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse în sarcina ARAMIS FEELING față de dumneavoastră sau față de terți, precum și pentru îndeplinirea unor obligații contractuale pe care ARAMIS FEELING le are față de dumneavoastră sau față de terți, dar uneori și pentru motive de securitate.

 

Participarea la procesul de recrutare la ARAMIS FEELING

Ca parte a procesului de recrutare la ARAMIS FEELING, vom solicita anumite informații despre dumneavoastră pentru a putea evalua în ce măsură unul dintre posturilor disponibile din cadrul ARAMIS FEELING este potrivit dumneavoastră (ex: Interviul cu întrebări prestabilite de pe site). Pentru unele funcții, într-o etapă ulterioară a recrutării, vă putem cere să participați la un interviu în cadrul căruia vă vom adresa întrebări suplimentare. Participarea în această etapă de recrutare este, desigur, complet voluntară. În cadrul recrutării, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi disponibile entităților care ne furnizează servicii, după cum se descrie în secțiunea intitulată “ARAMIS FEELING distribuie datele terților?”. Aceștia sunt în principal furnizori de sisteme IT prin care se realizează procesul de recrutare, ca parte a asistenței și întreținerii acestor sisteme. Vom stoca datele dumneavoastră, dacă vă veți da consimțământul, pentru o perioadă de 2 ani.

 

Cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, ARAMIS FEELING utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul dumneavoastră și pe care le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru puteți căuta fără dificultate și vă putem arăta rezultatele relevante pentru dumneavoastră. Fișierele cookie de pe site-ul ARAMIS FEELING ne arată ce vă interesează pe dumneavoastră și pe alți vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.

 

Cele mai obișnuite cookie-uri sunt următoarele:

 • Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcționează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
 • Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătățirea experienței memorând alegerile dumneavoastră.
 • Cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienții navighează pe site-ul nostru web și află ce performanță avem.
 • Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta ARAMIS FEELING să plaseze anunțuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunțuri publicitare pentru un client care cunoaște deja ARAMIS FEELING. Vă recomandăm să verificați împreună cu echipa digitală/de marketing locală cum sunt folosite în detaliu aceste cookie-uri.
 • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienții noștri la canalele de social media. După aceea, informațiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.

Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastră pot fi accesate atunci când vizitați site-ul nostru web sau deschideți un email pe care vi-l trimitem. Dacă doriți să ștergeți cookie-uri care sunt deja în calculatorul dumneavoastră, consultați instrucțiunile browserului apăsând pe “Help” în același meniu al browser-ului.

ARAMIS FEELING prelucrează cookie-uri numai cu acordul dumneavoastră. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcționa fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre dumneavoastră vor fi prelucrate și vă vom informa despre drepturile dumneavoastră.

 

În prezent, folosim următoarele cookie-uri:

Cookie: phpsessid

Tip: Strict necesar

Funcționalitate: Reține detaliile de logare a utilizatorilor existenți

Expirare: Expiră la încheierea sesiunii

Cine Accesează: Aramis Feeling

 

Adițional cookie-urilor, mai folosim următoarele servicii pentru funcționalitate, analiză și publicitate. Acestea nu folosesc cookie-uri, sunt implementate direct în codul sursă al websiteului:

 

Google Analytics

Categorie: Analiză

Scop: Analiză trafic

Politica aplicației:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Google AdWords

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politica aplicației:

https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/technologies/ads

 

Facebook Pixel

Categorie: Publicitate

Scop: Marketing/Remarketing

Politica aplicației: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

TikTok Pixel

Categorie: Publicitate

Scop: Marketing/Remarketing

Politica aplicației: https://www.facebook.com/privacy/explanation

This cookie policy has been created and updated by Cookie Scan.

Success Callout

This is a success callout.